Collagen casing

Caliber (mm)
17 [3]
18 [3]
19 [9]
20 [5]
21 [5]
22 [4]
24 [3]
26 [1]
28 [4]
29 [1]
Horn size (mm)
9 [3]
10 [3]
11 [12]
12 [11]
14 [1]
15 [8]
 


        

Product number Name Caliber (mm) from (kr)
17220101 Collagen casing Ø17 Fine-C KN 10,67 m 17 1,35
JY017s0032 Collagen casing Ø17 Fine-C KN 13,72 m 17 1,35
JY017S0020 Collagen casing Ø17 Fine-C KN 22,60 m 17 1,35
182202 Collagen casing Ø18 Fine-C KN 10,67 m 18 1,40
JY018S0051 Collagen casing Ø18 Fine-C KN 14,30 m 18 1,40
185100 Collagen casing Ø18 Select-S KN 10,00 m 18 1,69
JY019S0076 Collagen casing Ø19 Fine-C KN 10,67 m 19 1,43
JY019S0075 Collagen casing Ø19 Fine-C KN 11,43 m 19 1,43
JY019S0068 Collagen casing Ø19 Fine-C KN 14,3 m, 1158 m / box 19 1,18
JY019S0040 Collagen casing Ø19 Fine-C KN 18,29 m 19 1,43
JY019SH013 Collagen casing Ø19 Fine-C caramell KN 10,67 m 19 1,47
19004A Collagen casing Ø19 Fine-S KN 10,67 m 19 1,22
190015 Collagen casing Ø19 Handlink Select KN 12,50m 19 2,00
SC019S0003 Collagen casing Ø19 Select-C KN 10,67 m 19 1,73
SC019S0050 Collagen casing Ø19 Select-C KN 12,40 m 19 1,73
202203 Collagen casing Ø20 Fine-C KN 14,30 m 20 1,47
JY020S0039 Collagen casing Ø20 Fine-C KN 21,34 m 20 1,47
JY020S0042 Collagen casing Ø20 Fine-C SCE 18,29 m 20 1,47
19021801 Collagen casing Ø20 Fine-C caramell KN 10,67 m 20 1,43
JF020U0002 Collagen casing Ø20 Ultra KN 10,67 m 20 1,81
212100 21 1,88
210032 Collagen casing Ø21 Handlink Select KN 12,50m 21 2,08
212100G Collagen casing Ø21 Select-S KN 10,00 m 21 1,88
JV021S0020 Collagen casing Ø21 AFF KN 10,67 m 21 1,77
EM021X0006 Collagen casing Ø24 Rondo-Q KN 10,67 m 21 2,73
JV022S0026 Collagen casing Ø22 AFF KN 9,50 m 22 1,87
JY022S0003 Collagen casing Ø22 Fine-C KN 10,67 m 22 1,75
JY02200029 Collagen casing Ø22 Fine-C KN 14,30 m 22 1,75
JF022U0001 Collagen casing Ø22 Ultra KN 10,67 m 22 1,90
JY024S0038 Collagen casing Ø24 Fine-C KN 11,43 m 24 1,80
JF024U0001 Collagen casing Ø24 Ultra KN 11,43 m 24 2,06
JF024U0006 Collagen casing Ø24 Ultra KN 11,43 m 24 2,06
JV026S0007 Collagen casing Ø26 AFF KN 9,14 m 26 2,22
JV028S00012 Collagen casing Ø28 AFF KN 15,00 m 28 2,37
JY028S0004 Collagen casing Ø28 Fine-C KN 15,24 m 28 1,85
280150 Collagen casing Ø28 Handlink Select KN 12,50m 28 2,21
EQ028S0030 Collagen casing Ø28 Rondo-RQ KN 8,00 m 28 3,26
JY029S0024 Collagen casing Ø29 Fine-C KN 13,72 m, 411 m / caddie 29 1,95


K A Lundgren, 031-943660