Produkt Förpackning Antal
 
Korven
 
Produktion
 
Åtgång