Smetdensitet
Smetens densitet. Om du inte vet så välj 1,0
Kaliber
Korvens kaliber
Vikt
Korvens vikt
Längd
Korvens längd
 
Namn Kaliber Från (kr)K A Lundgren, 031-943660