Produkt Förpackning Antal
 

Naturtarm

Det naturliga valet, en naturlig förpackning!

Hos oss på K A Lundgren hittar du ett stort utbud av kalibrar och kvaliteter. Vi försöker att hålla ett så brett sortiment som möjligt för att kunna tillgodose alla våra kunders behov.

Alla våra fjälster kommer från producenter med högsta hygieniska standard. Hos oss är det självklart att IFS & BRC certifikaten ligger på den högsta nivån. Högsta livsmedelssäkerhet är ett ledord för oss.
Certifieringen omfattar alla divisioner. Från organisationsstruktur, råvaruinköp, produktion, lagerhållning och logistik. Det innebär också att det finns system för exakt spårbarhet och identifiering av varans ursprung, förädling och distribution.